Rhedense Pioniers moeten verhuizen

De Rhedense Pioniers (RP) hebben al 40 jaar het gemeentelijk monument ‘De Boschschuur’ als thuishonk voor meer dan 140 jeugd- en kaderleden. Jammer genoeg moeten wij onze prachtplek in het bos verlaten doordat ons huurcontract met de eigenaar, Stichting Wurfbains Hof, per 1 juni 2018 niet meer wordt verlengd.

Waarom moet Scouting vertrekken?

In 1978 heeft Scouting Rheden de huur van de Boschschuur voor 40 jaar afgekocht, door een eenmalige investering van 200.000 gulden. Deze periode van 40 jaar komt in juni 2018 ten einde. Om deze reden is er al sinds 2012 op verschillende manieren (formeel en informeel) contact gezocht met Stichting Wurfbains Hof om te onderzoeken in welke vormen Scouting Rheden ook na 01-06-18 in de Boschschuur zou kunnen verblijven.

Eind 2015 heeft Stichting Wurfbains Hof voor het eerst formeel gereageerd met het voorstel om over te stappen op een ‘huurcontract op commerciële basis’ met een beoogde jaarlijkse huursom van € 10.000, zonder onderhouds- of renovatieverplichtingen aan de kant van Wurfbains Hof. Dit bedrag is niet te bekostigen uit de jaarlijkse inkomsten van de Rhedense Pioniers en zou op korte termijn (4-5 jaar) leiden tot het faillissement van onze vereniging.

Door het hoge huurbedrag en het uitblijven van onderhoud aan de kant van Wurfbains Hof (o.a. verwijdering van het asbest dak op de Boschschuur) acht het RP-bestuur het onverantwoord om met dit huurvoorstel akkoord te gaan. Onze eigen alternatieve voorstellen zijn steevast aan de kant geschoven. Door al deze factoren heeft de voltallige groepsraad van de Rhedense Pioniers in april 2017 een definitief ‘nee’ uitgesproken voor verdere samenwerking met Stichting Wurfbain’s Hof. Dit betekent dat de RP moet vertrekken uit de Boschschuur.

Waar gaan de Rhedense Pioniers naartoe?

Scouting Rheden heeft de missie om kinderen een leuke, veilige, plek te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen door samen te werken en samen te spelen; het liefst in de natuur! Deze missie willen wij blijven vervullen, ook na ons noodgedwongen vertrek uit de Boschschuur. Om deze reden is de RP al sinds voorjaar 2016 in gesprek met de gemeente om geschikt onderdak te vinden voor onze vereniging.

Uit verschillende afstemrondes tussen de gemeente en de RP is het idee gekomen om een leuke plek te vinden voor Scouting in de ontwikkeling van het gebied Zuidflank in Rheden (rondom de Kanovijver tot aan de A348). Hier hopen wij op termijn (geschat op twee tot vier jaar) een eigen gebouw met omliggend eigen terrein te realiseren. Voor de korte termijn moet Scouting Rheden dus gebruik gaan maken van een tijdelijke noodopvanglocatie. RP-vrijwilligers zijn reeds wezen kijken op een aantal mogelijke locaties om een zorgvuldige afweging te maken voor de best mogelijke opvang van onze leden.

Het verhuisproject tot dusver …

Om het verhuisproject in goede banen te leiden is de RP-projectgroep opgericht. Zij vergaderen elke eerste maandag van de maand en communiceren vervolgens met de verschillende werkgroepen voor nieuwbouw, sponsoring, communicatie en andere vrijwilligers. Vertegenwoordigers van deze comités en de projectgroep zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest. Denk hierbij aan het voeren van vele gesprekken met belanghebbenden en betrokkenen (e.g. Natuurmonumenten en gemeente) in Rheden, de bezichtiging van gebouwen, het uitzoeken van sponsor- en subsidiemogelijkheden, en nog veel meer!

Onder deze aankondiging volgen in de toekomst nog vele updates over het verhuisproject. Kijk dus vaak op onze website voor het laatste nieuws! Heb je een vraag of tip voor onze vrijwilligers?

Stuur dan een mail naar nieuwbouw.rp@gmail.com