Terug naar De Scoutingmethode

Installeren

Installeren is een traditionele scoutingceremonie waarbij nieuwe leden van een speltak officieel worden verwelkomd. Na deze ceremonie mogen de nieuwe leden zich écht een Bever, Welp, Scout of Explorer noemen.  Niet alleen jeugdleden, maar ook nieuwe leiding of zelfs nieuwe scoutinggroepen worden geïnstalleerd als onderdeel van Scouting Nederland! Het installeren van nieuwe leden of leiding mag alleen uitgevoerd worden door reeds geïnstalleerde leiding.

Hoe werkt het installeren?

Verschillende speltakken kunnen kleine verschillen hebben, maar installeren werkt in principe overal op dezelfde manier. Nieuwe leden leggen doorgaans een speltakspecifieke ‘belofte’ af. Bij de Rhedense Pioniers leggen zij hierbij hun linkerhand op de Nederlandse vlag (gedragen door de leiding) en geven zij met hun rechterhand een saluut. Na het afleggen van de belofte krijgt het lid een hand van de leiding en krijgen zij een aantal nieuwe badges voor op het uniform.

Scoutingleden krijgen de eerste keer dat ze worden geïnstalleerd bij Scouting Rheden onze groepsbadge en regiobadge uitgereikt. Bij elke nieuwe speltak installatie krijgen zij tevens een speltakteken en installatieteken. Dit installatieteken mag pas op het uniform gedragen worden nadat een lid is geïnstalleerd!

 

 

 

Installatiebelofte

Elke speltak heeft zijn eigen belofte voor nieuwe leden. Het idee van de belofte stamt af van de oprichter van Scouting, Robert B. Powell, maar is sindsdien regelmatig vernieuwd. Hieronder volgen de momenteel (sinds 2010) gehanteerde beloften voor onze speltakken:

Belofte voor Bevers

“Ik beloof mijn best te doen een goede bever te zijn.
Samen te spelen, en samen te delen.”

Belofte voor Welpen

“Ik beloof mijn best te doen een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en mij te houden aan de welpenwet.
Jullie kunnen op mij rekenen!”

Belofte voor Scouts

“Ik beloof mijn best te doen een goede scout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Jullie kunnen op me rekenen.”

Belofte voor Explorers

“Ik beloof mijn best te doen een goede explorer te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan.
Jullie kunnen op mij rekenen.”

Belofte voor Leidinggevenden

“Ik beloof mijn best te doen goede leiding te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil jullie helpen goede scouts te zijn en jullie stimuleren in je ontwikkeling.
Ik wil dit samen met de andere leiding doen.
Jullie kunnen op mij rekenen.”