Heidje voor Karweitje & oliebollen verkoop

Logo
Afgelopen zaterdag hebben de welpen weer Heitje voor Karweitje gedaan, ze gingen weer langs de huizen om te vragen of er nog klusjes waren die ze konden doen.
Zo werden er stoepjes geveegd en auto’s gewassen, ook hebben ze de nodige statie geld flessen opgehaald.

De scouts waren ondertussen bezig met het bakken en verkopen van oliebollen, hier waren ze heel druk mee en ze hebben erg lekkere oliebollen gemaakt.

De opbrengsten van deze dag komen tegoeden aan de groep, en waren ongeveer: € 40,- voor HvK en ongeveer € 835,- voor de Oliebollen verkoop.

Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet!!!!
Foto’s: http://rp-gallerlij.area348.nl