Downloads

Inschrijfformulier DOCX

Om lid te worden bij Scouting Rheden moet je het inschrijfformulier (in de bovenstaande link) invullen en inleveren bij de leiding of op het genoemde adres (in het formulier). Bij dit formulier zit ook de machtiging voor de lidmaatschapscontributie (incasso).

Gezondheidsformulier (Scouting Nederland) DOCX

Om mee te mogen op kamp of naar evenementen vragen wij leden om veiligheidsredenen het gezondheidsformulier (in de bovenstaande link) in te vullen en voortijdig in te leveren bij de leiding.

Gedragscode Leidinggevenden (Scouting Nederland)

Scouting Nederland hanteert als aanvulling op het Nederlandse Wetboek van Strafrecht een eigen gedragscode met betrekking tot omgang van leidinggevenden met jeugdleden. Deze gedragscode is te lezen in de bovenstaande link. Hiernaast zijn al onze vrijwilligers verplicht in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Flyer – Vriend van Scouting Rhedense Pioniers

Wil je ‘Vriend van Scouting Rhedense Pioniers’ worden dan kun je bovenstaande Flyer downloaden.