De Scoutingmethode

Scouts zijn geen padvinders of verkenners, Scouting is geen militaire organisatie!

Hedendaagse scoutinggroepen hebben zich sterk Spelvisie Scouting Nederlandontwikkeld ten opzichte van de oorspronkelijke ideeën van de grondlegger van Scouting, Sir Robert Baden-Powell (1857-1941).

Wel zijn er een aantal (welgeliefde) principes en tradities overgebleven uit afgelopen tijden. Scouting bestaat namelijk zowel uit spel als symboliek.

Elke scoutinggroep heeft de vrijheid om een eigen draai te geven (tot op zekere hoogte) aan de symboliek en ceremonies die zijn vastgelegd door Scouting Nederland**. Op de onderstaande pagina’s vinden jullie meer informatie over de ‘Scout-isms’ bij de Rhedense Pioniers!

Voor nog meer info, kijk je bij scouting.nl of Scoutpedia!

**In 2010 heeft Scouting Nederland ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan veel ceremonies en thema’s gewijzigd. Scouting Rheden gebruikt grotendeels nog oudere varianten.**

 

Opkomst, Openen en Sluiten

Opkomst is het moment dat een speltak (leeftijdsgroep) samenkomt. Elke speltak heeft bij ons zijn eigen opkomst op verschillende tijden. Elke opkomst begint met openen en eindigt met sluiten. Elke speltak heeft een eigen manier van openen en sluiten. De opkomst is officieel pas begonnen nadat er met de groep geopend is en pas klaar …

Installeren

Installeren is een traditionele scoutingceremonie waarbij nieuwe leden van een speltak officieel worden verwelkomd. Na deze ceremonie mogen de nieuwe leden zich écht een Bever, Welp, Scout of Explorer noemen.  Niet alleen jeugdleden, maar ook nieuwe leiding of zelfs nieuwe scoutinggroepen worden geïnstalleerd als onderdeel van Scouting Nederland! Het installeren van nieuwe leden of leiding …

Overvliegen

Overvliegen is een ceremonie voor scoutingleden die overgaan naar een hogere/oudere speltak. Deze ceremonie vindt bij Scouting Rheden eens per jaar plaats, in september. Om te bepalen of een lid mag overvliegen wordt door de leiding gekeken naar verschillende factoren, waaronder: Heeft het lid de juiste leeftijd voor zijn/haar beoogde speltak? Heeft het lid zich …

Kamptradities

Elke scoutinggroep heeft zijn eigen tradities voor speltakken die op kamp gaan. Hieronder noemen wij een aantal tradities die gelden bij de Rhedense Pioniers. Kampdoop/Ontgroenen De kampdoop is een traditie voor scouts en ouder die voor de eerste keer met hun speltak op kamp gaan. De inhoud van een kampdoop wordt geheim gehouden totdat deze …