UPDATE – Gesprek bij Gemeente Rheden

De RP-projectgroep is gisteren op gesprek geweest bij Michiel Smid, projectleider gebiedsontwikkeling  voor Gemeente Rheden.

Uit het gesprek bleek dat de gemeente nog steeds positief denkt over een mogelijke plek voor de RP in de Zuidflank. Tevens hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons beleidsplan voor 2018 te bespreken met daarin onze ideeën voor de vorm en omvang van het nieuwe gebouw.

De landschapsarchitect van de gemeente kan hierdoor ons gebouw voorlopig intekenen in de plannen voor de Zuidflank, op basis van onze gevraagde vierkante meters en de gemeentelijke visie voor het gebied rond de kanovijver. Naar verwachting gaat dit nog in december gebeuren!

Hiernaast moet worden uitgezocht wat de kosten voor het pachten van de grond zullen zijn. Tijdens het gesprek bij de gemeente werd ook het ‘kopen’ van de grond als mogelijkheid genoemd. Deze optie was bij ons nog niet eerder bekend. Er moet de komende tijd dus nog  goed worden nagedacht over welke mogelijkheid (pacht of koop) het beste is voor de RP.