Terug naar De Scoutingmethode

Opkomst, Openen en Sluiten

Opkomst is het moment dat een speltak (leeftijdsgroep) samenkomt. Elke speltak heeft bij ons zijn eigen opkomst op verschillende tijden. Elke opkomst begint met openen en eindigt met sluiten. Elke speltak heeft een eigen manier van openen en sluiten. De opkomst is officieel pas begonnen nadat er met de groep geopend is en pas klaar nadat er met de groep is gesloten.

Bevers

Bevers openen de opkomst door met gekruiste armen in een kring te gaan staan samen met de leiding. Vervolgens zingt iedereen het onderstaande openingslied:

” Bevers gaan een kijkje nemen in huize Hotsjietonia. Spelen mee met Lange Doener. Altijd pret, altijd pret, altijd pret en feest hoera! Hey! ”

Bevers sluiten de opkomst door wederom in een kring te gaan staan en vervolgens het sluitingslied te zingen:

” Bevers hebben fijn gespeeld in huize Hotsjietonia. Wij gaan nu alweer naar huis toe. Het was weer fijn, het was weer fijn, het was weer fijn om hier te zijn. Hey! ”

Waarom deze liedjes?

De Bevers spelen ‘officieel’ volgens Scouting Nederland binnen het thema ‘het dorp Hotsjietonia’ (tot 2010 nog Huize Hotsjietonia). De beverleiding hebben volgens dit thema ook aparte namen, zoals: Lange Doener, Hippe Springveer, Sander de Rode Kater, en nog veel meer. Bij de Rhedense Pioniers gebruiken we deze namen niet. Kinderen kunnen hun leiding bij Scouting Rheden doorgaans gewoon bij hun normale voornaam aanspreken.

Welpen

De Welpen hebben net als de Bevers een eigen thema met bijpassende opening en sluiting, namelijk het Junglebook verhaal! Welpenleiding hebben ieder ook een themanaam uit het Jungleboek, zoals Baloe de beer, Hathi, de olifant, Bagheera, de panter, et cetera. Uit dit verhaal komt ook de oude term ‘Akela‘ voor welpenleiding voort. Wij hanteren tegenwoordig echter alleen de term ‘leiding’ voor onze vrijwilligers.

Welpen openen de opkomst door in een halve cirkel formatie te gaan staan, met de voeten tegen elkaar en de armen langszij (leiding roept: “Groep, stand!”). Vervolgens kiest de leiding een van de Welpen uit om de ‘wolventotem’ aan de leiding te presenteren (leiding roept: “Mag ik de totem?”). . De leiding gebaart vervolgens met zijn arm naar beneden als teken waarop alle Welpen hurken met de vingers aan de grond. De welp met de totem zegt vervolgens:

“Baloe/Hathi/Bagheera/etc., wij doen ons best.”

De naam aan het begin van deze belofte verschilt afhankelijk van de leiding die het openen leidt en de totem ontvangt. Vervolgens gebaart de leiding dat de Welpen weer mogen gaan staan, plaatsen de Welpen de opgestoken middel- en wijsvinger tegen beide zijden van het hoofd (als zijnde wolvenoren) en zeggen ze in koor:

“Wij Djib djib djip djib,Wij dob dob dob dob,Woef!”

**Djib staat voor “Doe Je Best” en Dob staat voor “Doen Ons Best”**

Tenslotte roept de leiding een van de Welpen naar voren om de Welpenwet voor te dragen (leiding roept: “Mag ik de Wet van ***?”):

“Een Welp is eerlijk, hulpvaardig en houdt vol. Woef”

De Welpen mogen vervolgens weer normaal gaan staan (leiding roept: “Groep, rust!”).

Scouts

Scouts openen de opkomst door in een halve cirkel formatie te gaan staan, met de voeten tegen elkaar en de armen langszij (leiding roept: “Groep, stand!”). Vervolgens kiest de leiding twee scouts uit om de Nederlandse vlag te hijsen in de vlaggenmast (leiding roept: “Mag ik de vlag?”).

Tijdens het vlag hijsen plaatsen de scouts een drie vinger saluut met de rechterhand tegen het hoofd (leiding roept: “Groep, saluut!”). Zo gauw de vlag de top van de mast heeft bereikt geven de vlaghijsers eveneens een saluut. De vlaghijsers sluiten zich vervolgens terug aan in de kring en de scouts plaatsen nu hun handen weer langszij (leiding roept: “Saluut, af!”).

Vervolgens kiest de leiding een scout om de Wet voor de dragen (leiding roept: “Mag ik de Wet van ***?”). De gekozen scout loopt naar de leiding en geeft een saluut met de rechterhand en pakt de Wet aan met de linkerhand. De scout draait zich vervolgens met het gezicht naar de rest van de groep en draagt de Wet voor:

De Padvinders Wet (196X-2010)

Een padvinder is eerlijk;
Een padvinder is trouw;
Een padvinder is hulpvaardig;
Een padvinder is broeder voor alle andere padvinders;
Een padvinder is voorkomend en sportief;
Een padvinder heeft zorg voor de natuur;
Een padvinder weet te gehoorzamen;
Een padvinder zet door;
Een padvinder is spaarzaam;
Een padvinder heeft eerbied voor zichzelf en alle anderen.

Nadat de Wet is voorgedragen geeft de scout de Wet weer terug aan de leiding (met de linker hand en een saluut met de rechterhand) en sluit zich weer aan in de halve cirkel. De scouts mogen vervolgens weer normaal (met de benen wijd) gaan staan (leiding roept: “Groep, rust!”).

Explorers

De Explorers, TBH en Stam mogen hun eigen manier van openen en sluiten verzinnen als teken van hun grotere zelfstandigheid. Officieel openen de huidige explorers door met de armen over elkaars schouders in een kring te gaan staan (als zijnde een “scrum”) en heel hard “HOI” te roepen. Sluiten geschiedt eveneens in een kring maar dan met de yell “DOEI”.

TIL, TBH en Stam

TIL, TBH en de Stam hebben geen officiële ceremonie voor openen en sluiten .