Informatieavond Nieuwbouwproject

Op woensdagavond 13 november waren alle leden, ouders en vrienden van de RP welkom op basisschool de Holtbanck voor een nieuwe informatieavond betreffende ons nieuwbouwproject. Hieronder volgt een verslag van alle nieuwe en oude ontwikkelingen.

Tevens kunnen jullie via deze link onze nieuwbouwbrochure bezichtigen. Aanrader voor iedereen die meer wil weten over ons beoogde nieuwe scoutinggebouw!

Verslag informatieavond Rhedense Pioniers 13-11-2019– 19.30u

Opening

Berry heet alle aanwezigen welkom en geeft een samenvatting van de eerdere communicatie over het nieuwbouwproject sinds 2017. Ter reminder, en voor onze nieuwe leden en ouders sinds juni 2018 volgt hieronder een beknopte samenvatting van de huidige onderkomenssituatie van onze vereniging.

Situatieschets Rhedense Pioniers tot 2019

Stichting Scouting Rhedense Pioniers was van 1978 tot juni 2018 gehuisvest in het gebouw ‘de Boschschuur’ aan de rand van de Veluwezoom. Het gebouw is eigendom van de Stichting Wurfbainshof. Met het toenmalig bestuurd van Stichting Wurfbainshof is overeengekomen dat wij de huur van de destijds deels-vervallen doorrijschuur konden afkopen voor 40 jaar middels een totaalsom voor restauratie van destijds 200.000 gulden. Dit huurcontract liep af op 1 juni 2018.

De reden dat wij nu niet meer gebruik kunnen maken van ‘De Boschschuur’ is als volgt:

Sinds 2015 zijn er gesprekken aangegaan met Wurfbains Hof over een eventueel vervolg van de huur voor de toekomst. Ons werd hierbij gevraagd om een huur van  €10.000 per jaar (commerciële huur) te gaan afdragen. Dit was voor onze vereniging financieel niet draagbaar en zou de (financiële) continuïteit van onze vereniging binnen korte tijd in gevaar brengen.Stichting Wurfbains Hof was niet bereid om iets aan bovengenoemde eis te veranderen. Dit heeft de groepsraad van de RP er toe doen besluiten om op zoek te gaan naar nieuw onderkomen.

Sinds juni 2018 hebben wij na lang zoeken een tijdelijk onderkomen kunnen vinden bij Basisschool de Holtbanck. Sinds 2016 is tevens overleg gestart met de gemeente Rheden voor een meer permanente oplossing voor onze huisvesting. Dit heeft ertoe geleid dat er voor de RP ruimte is gecreerd in het plan Zuidflank waar wij van plan zijn een nieuw, duurzaam en volledig circulair gebouw te realiseren voor de Rhedense Pioniers, gedeeld met Stichting Rhevak.

Sindsdien is zijn er meerdere projectgroepen opgezet om de realisatie van ons nieuwe onderkomen mogelijk te maken op advies van Scouting Nederland. Het uitgangspunt hierbij was om zo snel mogelijk een nieuw gebouw te realiseren, maar op een manier dat onze Scoutingactiviteiten voor onze leden gewoon door konden blijven gaan. Deze projectgroepen bestaan uit:

Projectgroep Marketing, Communicatie en Funding
Saskia vd Velde, Suzanne Simons, Lisette Meulebeek, Niels Kruitbosch, Rianne Meulebeek, Linda Nieuwenhoven, Hasse Schoo (Rhevak) en Berry Reijnen

Projectgroep gebouw
Marcel Meulebeek, Berko Mulder, Paul Span, Albert Dotinga, Ferry Kuipers, Berry Reijnen

Waar zijn we nu?

Ondertussen zijn er al meerdere grote stappen gezet om ons nieuwe gebouw te realiseren. Deze punten kunnen worden uitgesplitst in de pioniersfase (tot januari 2019) en de realisatiefase waarin wij ons nu bevinden.

Pioniersfase (tot januari 2019)

 1. Realisatie globaal ontwerp gebouw op basis van wensen en eisen van Scouting (RP) te bezichtigen op https://www.rhedensepioniers.nl/gebouw/
 2. Voorlopige bouwtekening, gemaakt door studentarchitect Melvin Koolen
 3. Goede afstemming met Gemeente Rheden voor plaatsing in de Zuidflank
 4. Uitwerking van globale planning voor het nieuwbouwproject (te bezichtigen in onze nieuwbouwbrochure).
 5. Diverse fundraising projecten opgezet, waaronder ScoutFest, WinterWonderland, Lege Flessenactie, Oranjefonds, Rabobank Clubactie en meer
 6. Comite van aanbeveling opgezet bestaande uit ondernemers, (fractie)voorzitters, onze voormalig burgemeester en meer.
 7. In kaart brengen van relevante fondsen en afstemming met het intergemeentelijk subsidiebureau.
 8. En het belangrijkst: de verhuizing van de Rhedense Pioniers naar de Holtbanck waardoor onze scoutingactiviteiten mogelijk zijn gebleven voor onze leden.

Realisatiefase (tot heden)

 1. Concept huurovereenkomst opgesteld voor M2 + huurprijs met de gemeente.
  Uitgangspunten hierbij zijn dat:
  • Het gebouw eigendomwordt van de Rhedense Pioniers.
  • Stichting Rhevak en andere belanghebbende verenigingen gebruik kunnen maken van het gebouw voor bijvoorbeeld de Rhevakweek, maar ook andere verenigingen zijn mogelijk.
  • Wij het gebouw kunnen verhuren aan andere scoutinggroepen voor kampen (en wij zelf ook kampen/overnachtingen kunnen bieden aan onze eigen leden).
 1. Grondonderzoek en sondering uitgevoerd op de nieuwe locatie.
  Conclusie is dat er geen sprake is van vervuilde grond, en dat er naar aller waarschijnlijkheid niet gefundeerd hoeft te worden. Dit scheelt veel geld en tijd want hierdoor hoeft er ook geen archeologisch onderzoek gedaan te worden I.v.m. opgravingen.
 2. Gemeente Rheden draagt de kosten voor onder andere:
  • Ontsluiting nutsvoorzieningen (stroom + water)
  • Procedure bestemmingsplan/vergunningen. Dit bestemmingsplan wordt ter inzage aangeboden in januari 2020.
  • Verlichting van het pad naar het gebouw t.b.v. sociale controle over de omgeving en voorkomen van vandalisme.
 3. Uitwerking van de realisatie van het gebouw op basis van casco bouw met duurzame materialen. Waaronder:
  • Prefab stropanelen (CO2 neutraal, zeer isolerend, brandveilig) meer info op https://www.strotec.nl/over-stro/vooral het filmpje is een aanrader!
  • Circulaire bouwmaterialen -> https://newhorizon.nl/
  • Bekleding van bovengenoemde stropanelen met duurzame, gerecylede kunststofpanelen
 4. Uitgave van onze eigen nieuwbouwbrochureen beleidsplan
 5. Eerste successen en toezeggingen van fondsen, waaronder:
  • Toezegging Dullertstichting Arnhem (t.w.v. 40.000 euro)
  • Toezegging RDO Balije van Utrecht (Duitse ridderorde)
 6. Vervolg bij fondsen o.a. Oranjefonds, Rabobank Stimuleringsfonds en Ondernemingsverenigingen.

Betreffende de verder financiering van het nieuwbouwproject is ons uitgangspunt om zoveel mogelijk te bereiken met hulp van fondsen, sponsoren en eigen acties om onze toekomstige scoutingleiders, leden en bestuur niet op te zadelen met een hoge lening/schuld. Mocht een restlening toch nodig blijken te zijn dan gaan wij voor een lening bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) met zo laag mogelijke lasten.

Hoe gaan wij verder in de komende periode

Voor komende maanden is het een kwestie van afwachten tot alle plannen en vergunningen door de gemeenteraad worden goedgekeurd waarna de plannen ter inzage worden aangeboden aan omwonenden in januari 2020. Ook blijven wij druk bezig met contacten met fondsen voor de fundraising het opzetten van leuke acties vanuit onze vereniging zoals ScoutFest en Winterwonderland bij Scouting.

Wij hopen optimistisch dat we de eerste schop in de grond kunnen zetten in de zomer van Q2 2020. Tegen deze tijd zullen wij opzoek zijn naar vele helpende handjes om ons gebouw om te toveren naar een echt Scoutingpand. In de tussentijd blijven onze reguliere scoutingactiviteiten voor leden gewoon doorgaan!

Wil je nu al ergens mee helpen of heb je vragen over het nieuwbouwproject? Meld je aan of stel je vraag via een mailtje naar info@rhedensepioniers.nl

Ook kan iedereen bijdragen aan ons nieuwe gebouw door GRATIS gebruik te maken van SponsorKliks! Door te online winkelen via onderstaande affiliatelink van SponsorKliks wordt een gedeelte van je online aankopen bijgedragen aan Scouting Rhedense Pioniers. En het kost de aankoper helemaal niks!

Als je iets wil kopen bij Bol.com, Mediamarkt, Cool Blue en vele andere winkels of je wil een vakantie of hotel boeken bij Expedia, Hotels.com etc. doe dat dan via deze link:

https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=7872

Wij hopen iedereen hiermee voldoende geinformeerd te hebben en dat jullie allemaal enthousiast zijn en blijven voor Scouting in Rheden.

Met vriendelijke scoutinggroeten,

Leiding en Bestuur
Scouting Rhedense Pioniers