2020 het jaar van de RP

Wordt dit het jaar van de Rhedense Pioniers?

Nu zul je denken, elk jaar is toch hét jaar van iedere Rhedense Pionier?  Maar dit jaar kan wel een echte mijlpaal worden voor onze vereniging. Onze scouts hadden tot heden namelijk nog nooit een volledig eigen gebouw…

… een eigen huize Hotsjietonia voor de Bevers, ruime Welpen jungle of kampeerterrein voor de Scouts. Een echt scoutingpand waar zonder gemaar en lastige regeltjes de hele week, 365 dagen per jaar gebruik van gemaakt zou kunnen worden voor fantastische scoutingactiviteiten!

gebouw rhedense pioniers

Hoe staat het dan eigenlijk met dat project voor het eigen gebouw?

Inmiddels is het iedereen wel bekend dat het beoogde gebouw een plek krijgt in het plan Zuidflank van het dorp Rheden. De bestemmingsplan wijziging daartoe is nu in gang gezet. Hebben we wind mee en komen er geen beren op de weg, dan is er medio april een akkoord op een onherroepelijk bestemmingsplan!

Parallel aan dit proces kan de zogenaamde voortoets worden gedaan en kunnen de vergunningen worden aangevraagd. Dan is er ook nog zoiets als een formele huurovereenkomst voor het terrein, dat traject loopt ook.

Samengevat: het voorjaar kan ons in formele zin wat moois brengen.

En hoe gaat dat gebouw er dan uitzien?

Het ontwerp hebben jullie vast al een keer gezien. Maar wisten jullie ook al dat we dit mooie ontwerp volledig duurzaam willen gaan realiseren? Het idee is namelijk om het gebouw op te bouwen met duurzame strobouw technieken.

Dat heeft enkele voordelen:

– Geperst stro heeft een hele hoge isolatiewaarde
– We houden de energiekosten extreem laag
– We kunnen CO2 neutraal bouwen zonder stikstof problemen
– Het gebouw is eenvoudig op te bouwen uit prefab-stropanelen

Dit laatste punt stelt ons in staat om veel in eigen beheer te doen en zorgt ervoor dat het gebouw ook ooit teruggegeven kan worden aan de natuur, mochten wij in de toekomst toch weer verhuizen. De realisatie zal naar verwachting in fasen verlopen. Het grondwerk en de fundatie, de casco opbouw en vervolgens het in- en extern afwerken. Voor de eerste twee fasen hebben wij de hulp van professionals nodig, de laatste fase kunnen wij in eigen beheer.

Voor wie meer wil weten over hoe zoiets eruit kan zien, kijk eens naar onderstaande filmpjes:

Hoe zit het eigenlijk met de financiering van dit project?

Altijd een lastige vraag. Kort samengevat wordt het project bekostigd door funding via 3 paden:

– Het 1e  pad loopt langs fondsen die mogelijk middelen voor dit initiatief beschikbaar willen stellen. Daar zijn al een paar mooie toezeggingen gescoord en zijn concrete bedragen op onze spaarrekening gestort.
– Het 2e pad loopt langs instanties die mogelijk leningen kunnen verstrekken voor specifieke doelen tegen een zeer laag tarief. Denk hierbij aan duurzaamheid of sociaal maatschappelijke bijdrage van het initiatief.
– Het 3e pad loopt langs alle initiatieven die wij zelf bedenken en uitvoeren om geld bij elkaar te harken. Variërend van loten verkopen, lege flessen tot oliebollen.

Voor dit 3e pad hebben alle leden, leiding, vrijwilligers en vrienden van de RP de afgelopen 2 jaar keihard bijgedragen. En dat heeft nu al een fantastisch resultaat. Onze diverse acties en giften hebben onze vereniging tot dusver maarliefst €23.916 opgeleverd! Meer info over onze sponsoractiviteiten hier.

Rood: acties 2018
Geel: giften 2018
Donkerblauw: acties 2019
Lichtblauw: giften 2019

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€50.000Raised €25.890 towards the €50.000 target.€25.890Raised €25.890 towards the €50.000 target.52%

Wat moet er nu nog gebeuren?

Na bijna vijf jaar ploegen en zaaien voor ons nieuwe gebouw gaan wij nu de fase van oogsten in!
Echter let wel, zowel ploegen, zaaien als oogsten is heel hard werken. En zonder hulp van onze leden en vrienden zijn we nergens.

Dus ……… als je nu deelneemt aan activiteiten, pannenkoeken of oliebollen koopt, loten koopt, gewoon er bent om te inspireren, dan help je ons om het doel te bereiken!!!

En wat zou er mooier zijn dan in het jaar van het 100 jarig bestaan van de welpen, en het bijna 75 jarig bestaan van Scouting in Rheden, een nieuw eigen gebouw te betrekken? Dan doen wij datgene waarvoor scouting is bedoeld. Het faciliteren van de ontwikkeling van jonge mensen op een leuke, spontane, uitdagende en vriendschappelijke wijze in een prettige en eigentijdse Scoutingomgeving!

Wij gaan er voor. 2020 wordt het jaar!